Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Tributu Ikuskapenari buruzko Erregelamendua aldatzeko.

Departamento de Hacienda y Política Financiera