46,4 MW-ko “Volandín” haize-parkearen eta haren ebakuazio-azpiegituren onura publikoa zehazki deklaratzea, Fontellas, Murchante eta Tuterako udal-mugarteetan. Espedientea: 1182-CE

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua