Foru agindu proiektua, zeinaren bidez ikasleak onartzeko prozesua garatzen baita Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan, haur hezkuntzako bigarren zikloa, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoa etapetan