Foru aginduaren proiektua, zeinaren bidez aldatzen baita Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren apirilaren 23ko 80/2008 Foru Agindua. Foru agindu horren bidez hein batean garatzen da Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamendua