Kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria aldatu eta eguneratzeari buruzko apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legea garatzen duen Foru Dekretu proiektua egin aurrekoa