Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileek zerbitzua telelanaren bidez ematea arautzen duen Foru Dekretuaren proiektua prestatu aurrekoa