Nafarroako Tributu Ikuskapenari buruzko Erregelamendua aldatzeko foru dekretuaren proiektua

Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentua