Urteko Partaidetza Programa

Konstituzioaren 9.2 eta 105. artikuluen eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 31ko 40/2005 Legearen 3.1 c) artikuluaren barnean parte-hartzea sartuta dago Administrazio Publikoen jarduteko printzipio orokor gisa.

Jarduketa esparru horretan, 2017ko ekainaren 21eko Erabakiaren bidez, Nafarroako Gobernuak “Nafarroan Herritarren Parte-hartzea Sustatzeko 2017-2019 Plana” onetsi du. Plan horren 2.1.2 helburuan urteroko konpromisoa jasotzen da, partaidetzako urteroko programa Gobernuaren erabakiaren bidez (ireki dokumentu hori ReadSpeaker docReader erabiliz) onesteko, txosten bat aurkeztu ondoren eta Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak proposatuta.

Nafarroako Partaidetza Demokratikoari buruzko martxoaren 22ko 12/2019 Foru Legearen 45. artikuluaren arabera, herritarren parte-hartzearen arloan eskumenak dituen departamentuak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren urteko Partaidetza Plana egiten du, Nafarroako Gobernuak onar dezan.

Legealdia Plana Dokumentuak
2019-2023 Urteko Partaidetza Programa 2021 Akordioa, Urteko Partaidetza Programa 2021
2015-2019 Urteko Partaidetza Programa 2018 Akordioa, Urteko Partaidetza Programa 2018
2015-2019 Urteko Partaidetza Programa 2017 Akordioa, Urteko Partaidetza Programa 2017
2021/07/06, Asteartea