Aurrekontu eta kontu orokorrak

Aurrekontu orokorrak dira aurreikuspen bat, urte natural bati dagozkion diru-sarrera eta gastuena, eta jasotzen dute epe horretan exekutiboak jarraitu beharreko politika. Segidan aurrekontu eta kontu orokorrei buruzko informazioa aurkezten da, horiek modu grafikoan ikusteko tresna batekin batera, hala errazago ulertzeko.

Honako hauek kontsulta ditzakezu:

 

AURREKONTUAK  
   
 • Aurrekontuei buruzko Foru Legea
Dietas y comisiones
 • Nafarroako Aurrekontu Orokorrak
Dietas y comisiones
 • Erakundeak, ente publikoak, sozietate eta fundazio publikoak
Dietas y comisiones
 • Aurrekontuaren betearazpena
Dietas y comisiones
 • Ikusi aurrekontuak eta horien betearazpena
Dietas y comisiones
 • Aurrekontuen egonkortasuna
Dietas y comisiones
 • Zerga esleipena. 100eko 0,7ko funtsa. Interes sozialeko beste xede batzuk
Dietas y comisiones
   
KONTU OROKORRAK  
   
 • Kontu orokorrak
Dietas y comisiones
 • Entitate publikoen kontu orokorrak
Dietas y comisiones
   
TXOSTENAK  
   
 • Kontu orokorrak
Dietas y comisiones
 • Entitate publikoen kontu orokorrak
Dietas y comisiones
 • Entitate publikoen kontu bateratuak
Dietas y comisiones
   
KONTU IREKIAK Dietas y comisiones
   
 
 
Osotara ulertzeko aurrekontu eta kontuei buruz argitaratutako informazioa, interesekoa izaten ahal da Nafarroako Foru Komunitatearen finantzaketa sistema edo Hitzarmen Ekonomikoa kontsultatzea, Nafarroaren eta Estatuaren arteko zerga eta finantza harremanak arautzen dituen tresna baita.