Nafarroako Gobernua

Gardentasuna Gobernuaren jardunean eta kontuak ematea

Nafarroako Gobernuak, Gobernu ekintza gardentasunez betetzeko konpromisoa hartuta, Gobernu ekintzaren kontua ematen du:

•          Gobernuaren ekintza planak, jarraipenak, balantzeak eta jardun-ildoak
•          Nafarroako Aurrekontu Orokorrei eta Gastu Publikoari buruzko informazioa