Gobernuko kideak eta goi-kargudunak

Kontsultatu gobernuko kideei buruzko informazio guztia, bai eta  goi-kargudunei, behin-behineko langileei eta arduradun nagusiei buruzkoa ere.

Dosier bat aurkeztu da Gobernuko kide, goi-kargudun eta arduradun nagusi bakoitzarendako, honako informazio hau ematen delarik: Identifikazioa eta izendapena. Datu biografiko profesionalak. Eginkizunak. Erakunde publikoetako eta merkataritza sozietateetako kide anitzeko organo bateko eta zuzendaritza edo administrazio kontseiluetako kide bada. Jarduera publiko eta pribatuak, zeinetarako baimendu edo aitortu zaion bateragarritasuna. Edozein motatako ordainsariak, urtean kargu publiko batean aritzeagatik jasotakoak. Kargua uztean jasotako kalte-ordainak, baldin badaude. Ondasun, eskubide eta betebehar patrimonialen aitorpena. Bidaien gastuak.