Abalak

Foru sektore publikoko entitateek edozein kreditu motatan emandako abalak eta bermeak.

Ekitaldi bakoitzeko urteko txostenetan, Nafarroako Gobernuak eta haren sozietate publikoek emandako abalen zenbatekoari eta ezaugarri nagusiei, aldaketei eta ordezpenei buruzko informazioa igortzen da, bai eta finkatutako obligazioek izan dituzten ez-betetzeei eta kitapenei buruzkoa ere, hori guztia amaitutako ekitaldietako abenduaren 31n eta uneko ekitaldian, amaitutako hiruhilekoan. Azken hiruhilekoko datuak behin-behinean argitaratuko dira, urtea amaituta behin betiko finkatu arte

Abalak datu irekietan kontsultatzea.

2024/05/02, Osteguna