Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Elkarte Fundazioarendako dirulaguntza, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
161 700,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
LA RIBERA FORMACIÓN SLrendako dirulaguntza, batez ere lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
110 420,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Paz y Solidaridad de Navarra. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Jauja
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Paz y Solidaridad de Navarra. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Provincia obispo Santistevan en Santa Cruz
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZERBITZU GANBERArendako dirulaguntza, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
34 533,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZERBITZU GANBERArendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
224 369,28
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ATHENEA BUSINESS & EDUCATIOS GROUP SL. Lehentasunez langabeei zuzendutako 2019-2020rako prestakuntza ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
23 004,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ATHENEA BUSINESS & EDUCATION GROUP SLrendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
97 984,24
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Vicente Ferrer. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Mujeres rurales
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Vicente Ferrer. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Distrito de Anantapur
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación TAU en 2019 para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Municipio de Ckochas
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación TAU en 2019 para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Aguilares, El Paisnal y San Pablo Tacachico. Fase II
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Mundubat. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Guatemala
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
89 923,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Irabia. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Mujeres jóvenes
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
81 814,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Felipe Rinaldi. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Sonsonate
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Felipe Rinaldi. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Matagalpa
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ONAY. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Municipio de Chiltiupán, Departamento de La Libertad. El Salvador
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ONAY. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Kinsasa y Bajo Congo
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mundukide Fundazioa. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización.Corredor Cabo Delgado-Niassa. Año 2
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
89 371,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mugarik Gabe. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización.Enfoque de género, etnia y clase
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mugarik Gabe. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización.Colombia
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
89 933,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Médicos del mundo. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización.Enfoque de derechos y género”.
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Médicos del mundo. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Kasunko y Nieni
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A. para “Programas de formación dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas y vinculados a la Estrategia de Especialización Inteligente” para 2020
Deialdia:
Resolución 2188/2017, de 4 de julio y Resolución 52E/2018, de 17 de abril, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, en empresas de las áreas económicas prioritarias determinadas por la estrategia de especialización inteligente.
Zenbatekoa:
71 475,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza, doluan dauden familia eta lagunen Goizargi elkartearentzat (A.F.A.D. Goizargi) maite duten norbait galdu dutenei laguntzeko programa egiteko 2019an
Deialdia:
1333E/2019 Ebazpena
Zenbatekoa:
15 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak