Onetsitako planen eta programen jarraipena

Gobernuaren plan eta programetarako herritarren parte-hartze publikoa jasotzeko prozesuak amaituta, atal honetan aurkituko dituzu Gobernuaren plan edo programa horietako bakoitzerako egindako garapena eta ekintzak

Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Deskribapena:
103/2017 Foru Dekretuak, azaroaren 15ekoak, euskararen erabilera arautzen du Nafarroako administrazio publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan. 6. artikuluak, hizkuntza plangintzari buruzkoak, zehazten du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko departamentuen hizkuntza plan bat prestatuko dutela. Garapen Ekonomikorako Departamentuaren I. Hizkuntza Planak ( maiatzaren 22ko 56/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen), 2019ko, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan eginen diren ekintzak jasotzen ditu; hori, hala ere, ez da eragozpen izanen ekintzetan egokitzapenak egiteko, baldin eta epe horretan departamentuaren egituran edo eskumenetan aldaketarik gertatzen bada. Egin den planak aukera emanen du ekintzak planaren... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Osasuneko Departamentua
Deskribapena:
103/2017 Foru Dekretuak, azaroaren 15ekoak, euskararen erabilera arautzen du Nafarroako administrazio publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan. 6. artikuluak, hizkuntza plangintzari buruzkoak, zehazten du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko departamentuen hizkuntza plan bat prestatuko dutela. Osasun Departamentuaren I. Hizkuntza Planak ( maiatzaren 10eko 173/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen), 2019ko, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan eginen diren ekintzak jasotzen ditu; hori, hala ere, ez da eragozpen izanen ekintzetan egokitzapenak egiteko, baldin eta epe horretan departamentuaren egituran edo eskumenetan aldaketarik gertatzen bada. Egin den planak aukera emanen du ekintzak planaren indarraldian... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Deskribapena:
La Comunidad Foral de Navarra carecía de Plan de Voluntariado, ya que la Estrategia de voluntariado de 2014 no llegó a aprobarse. Por ello, se consideró necesaria la construcción de una herramienta operativa de coordinación interdepartamental que orientase y diese visibilidad  al legislatura desde la perspectiva de que es responsabilidad de las administraciones públicas reconocer y promocionar la implicación ciudadana en el desarrollo social de la comunidad esfuerzo que han realizado los diferentes Departamentos durante esta foral de Navarra, fomentado toda forma de participación social organizada que esté orientada el bien común y el avance hacia una sociedad más igualitaria, más solidaria y m... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Deskribapena:
2019-2030 Hiri-erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzaileak, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak sustatu eta zuzendutakoak, Uraren 2000ko Esparru Zuzentarauaren printzipioak hartzen ditu eta Foru Komunitatearen tresna nagusia izango da klima-aldaketaren aurkako eta ur-arloko ekonomia zirkularraren aldeko borrokarako. Halaber, Nafarroak 2030erako duen urari buruzko esparru-estrategia integratu berriaren pilareetako bat da. Lidergoan eta zerbitzu publikoan oinarrituta, hornidura eta saneamendua benetako hiri-proiektu integral bihurtzea planteatzen du planak, kontsumo moderatu eta jasangarriak bideratuz eta ingurumenean ahalik eta inpaktu txikiena eraginez. Beste alde batetik, amaiera eman dio azken hiru hamarkadetan... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Deskribapena:
103/2017 Foru Dekretuak, azaroaren 15ekoak, euskararen erabilera arautzen du Nafarroako administrazio publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan. 6. artikuluak, hizkuntza plangintzari buruzkoak, zehazten du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko departamentuen hizkuntza plan bat prestatuko dutela. Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuaren I. Hizkuntza Planak ( maiatzaren 8ko 113/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen), 2019ko, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan eginen diren ekintzak jasotzen ditu; hori, hala ere, ez da eragozpen izanen ekintzetan egokitzapenak egiteko, baldin eta epe horretan departamentuaren egituran edo eskumenetan aldaketarik gertatzen bada. Egin den planak aukera... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Deskribapena:
103/2017 Foru Dekretuak, azaroaren 15ekoak, euskararen erabilera arautzen du Nafarroako administrazio publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan. 6. artikuluak, hizkuntza plangintzari buruzkoak, zehazten du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko departamentuen hizkuntza plan bat prestatuko dutela. Eskubide Sozialetako Departamentuaren I. Hizkuntza Planak ( apirilaren 10eko 160/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen), 2019ko, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan eginen diren ekintzak jasotzen ditu; hori, hala ere, ez da eragozpen izanen ekintzetan egokitzapenak egiteko, baldin eta epe horretan departamentuaren egituran edo eskumenetan aldaketarik gertatzen bada. Egin den planak aukera emanen du ekintzak planaren... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Osasuneko Departamentua
Deskribapena:
Plan berriak, Nafarroako Gobernuak onetsia 2019ko martxoaren 6ko erabakiaren bidez, aurreko planak jasotzen ditu eta ondokoen esparruan kokatzen da: Drogen eta Toxikomanien Europako Behatokiko Estrategia eta 2013 - 2020 Plana, Drogei buruzko Plan Nazionaleko Adikzioen gaineko 2017 – 2024 Estrategia eta Adikzioen gaineko 2018 – 2020 ekintza plana, Nafarroako Osasun Plana eta gure erkidegoko beste plan estrategiko batzuk.      Gaur eguneko egoerari erantzuten dio; izan ere, bada jarraitutasun ildo bat eta zenbait aldaketa drogekiko eta problematikoak eta adiktiboak izan daitezkeen beste kontsumo batzuekiko harremanean. Horien artean, tabako, alkohol eta marihuanaren kontsumoa adingabeetan, edota alkohol kontsumo intentsibo eta konpultsiboak helduen eta... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Hezkuntzako Departamentua
Deskribapena:
103/2017 Foru Dekretuak, azaroaren 15ekoak, euskararen erabilera arautzen du Nafarroako administrazio publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan. 6. artikuluak, hizkuntza plangintzari buruzkoak, zehazten du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko departamentuen hizkuntza plan bat prestatuko dutela. Hezkuntza Departamentuaren I. Hizkuntza Planak ( martxoaren 29ko 28/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen), 2019ko, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan eginen diren ekintzak jasotzen ditu; hori, hala ere, ez da eragozpen izanen ekintzetan egokitzapenak egiteko, baldin eta epe horretan departamentuaren egituran edo eskumenetan aldaketarik gertatzen bada. Egin den planak aukera emanen du ekintzak planaren indarraldian... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Deskribapena:
Aurreko planek lau ardatz estrategiko zituzten. Plan berriak sei ardatz estrategiko ditu. Lehenbiziko lau ardatzak jada aurreko planetan direnak dira:   I. ARDATZA.–Etxebizitzen sustapena eta eraikuntza. II. ARDATZA.–Etxebizitza babestuaren esleipena. III. ARDATZA.–Etxebizitza babestuaren transmisioa eta lagapena. IV. ARDATZA.–Etxebizitza babestuaren destinoa eta erabilera.   Hala ere, jada badiren ardatzen baitan jarduketa ildo berriak sartu dira, nagusiki,   Nafarroan etxebizitzarako eskubide subjektiboa arautzen duen abenduaren 26ko 28/2018 Foru Lege indarrean sartu berriaren ondorioz. Honako hauek dira jarduketa lerro berriak:   Kontrolatzea Eraikinen Ebaluazio Txostena benetan eman den eta emaitza gai izan den edo gai... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Deskribapena:
La Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra con horizonte 2030 (ECNA 2030), aprobada mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de 3 de abril de 2019,  concreta en objetivos y líneas de trabajo la apuesta de la Comunidad Foral por la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y la transición a la economía circular, desde una perspectiva transversal y coherente para todas las Administraciones Públicas. Convertir el residuo en recurso La Agenda para el Desarrollo de la Economia Circular en Navarra concreta su programa de acciones y medidas en tres ejes fundamentales: cultura circular e impulso transversal a la economía circular; recursos, diseño y producción; y transporte uso/consumo... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019

Orriak