Onetsitako planen eta programen jarraipena

Gobernuaren plan eta programetarako herritarren parte-hartze publikoa jasotzeko prozesuak amaituta, atal honetan aurkituko dituzu Gobernuaren plan edo programa horietako bakoitzerako egindako garapena eta ekintzak

Departamentua:
Hezkuntzako Departamentua
Deskribapena:
Aniztasunari Erantzuteko 2017-2021eko Plan Estrategikoa, Jarraipen Batzordeak 2018ko azaroaren 13an onetsi zuen. Behin plana onetsi ondoren, plana gauzatzeko eta haren jarraipena egiteko fasea hasiko da, 2020an bukatzekoa dena. Aniztasunari Erantzuteko 2017-2021eko Plan Estrategikoa eskola inklusiboaren esparru bat da eta heburu du ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza erantzuna ematea, hezkuntza premiak identifikatuz eta aniztasun osoari erantzun ekitatiboa emanez. Plan honek sei jarduketa ildo ezarri ditu, eta erantzun nahi die XXI. mendeko gizartearen eta eskolaren erronkei, sei lerro horietako bakoitzean zehaztutako helburu eta jarduketen bidez.   Aniztasunari Erantzuteko 2017-2021eko Plan Estrategikoak honako helburu orokor hauek ditu:   1.-... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Deskribapena:
 El Marco Estratégico para la Integración de las Cooperativas Agroalimentarias de Navarra 2018-2022, fue aprobado en Sesión de Gobierno de 30 de enero de 2019. 
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentua
Deskribapena:
LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialerako ekainaren 19ko 8/2017 Foru Legea garatzeko ekintza plana,2019ko martxoaren 22an, Gobernuaren bilkuran onetsi zen, haren xedea da, ekintza instituzional koordinatua garatzea aniztasunaren ikuspegia gizarteratzeko eta pertsona horien beharrei erantzuteko. Planak 2019-2022 aldirako ekintza-markoa jasotzen du, eta zehazten du zein diren ezarritako helburuak, ekintza publikoaren arlo ezberdinetan hartu beharreko neurriak, horiek gauzatzeko aurreikusitako baliabide ekonomikoak, neurrien ezarpen mailakatua, aurreikusitako ebaluazio ekintzak, eta erantzukizuna nori dagokion. Ekintza Plana lau ardatz estrategikotan egituratzen da: Lehena Ekintza Instituzionalari buruzkoa da eta bi ekintza esparru hartzen ditu: batetik, berdintasun egiazkoaren... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Deskribapena:
Nafarroako 2019-2025 Desgaitasun Plana maiatzaren 22ko Gobernu Bilkuran onetsi zen.   Desgaitasuna duten Pertsonei Arreta Emateko Nafarroako 2019-2025 Planak ebaluazio eta jarraipen sistema bat zehazten du aurreikusitako jardueren gauzatze-maila eta erdietsitako emaitzak aztertzeko. Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentua du gidari, zehatz esanda, Errealitate Sozialaren Behatokia, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia (PAGNA), eta Planaren jarraipenerako diseinatutako lehen eta bigarren mailako koordinazio eta kudeaketarako unitate edo batzorde ezberdinak. Planaren jarraipena eta ebaluazioa ezartzen dira, planak jarduketa-eremu eta ildo estrategiko bakoitzean aurreikusitako helburu orokor eta espezifikoei erantzuten... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Deskribapena:
Nafarroako Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa 2019-2023 2019ko maiatzaren 22ko Gobernu Bilkuran onetsi zen. Dokumentu xehe bat aurkeztuko da plana onetsi ondoren. Bertan, aurreikusitako ebaluazioaren diseinua deskribatuko da eta jarduketa bakoitzerako proposatutako emaitzen eta prozesuen adierazleak bilduko dira, epe labur, ertain eta luzera espero daitezkeen emaitza eta prozesuekin batera. Ebaluazioa egiteko behar den informazioaren bilketa ardura duen departamentu edo erakundeak eginen du Nafarroako Gobernuaren Errealitate Sozialaren Behatokiarekin lankidetzan. Plana garatzeak ebaluazio etengabea dakar berekin. Ebaluzioak aldian aldiko neurketa uneak izanen ditu jarduketak gauzatzean sor litezkeen desbideraketak berrikusi eta zuzendu ahal izateko, ezarritako... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Deskribapena:
103/2017 Foru Dekretuak, azaroaren 15ekoak, euskararen erabilera arautzen du Nafarroako administrazio publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan. 6. artikuluak, hizkuntza plangintzari buruzkoak, zehazten du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko departamentuen hizkuntza plan bat prestatuko dutela. Garapen Ekonomikorako Departamentuaren I. Hizkuntza Planak ( maiatzaren 22ko 56/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen), 2019ko, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan eginen diren ekintzak jasotzen ditu; hori, hala ere, ez da eragozpen izanen ekintzetan egokitzapenak egiteko, baldin eta epe horretan departamentuaren egituran edo eskumenetan aldaketarik gertatzen bada. Egin den planak aukera emanen du ekintzak planaren... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Osasuneko Departamentua
Deskribapena:
103/2017 Foru Dekretuak, azaroaren 15ekoak, euskararen erabilera arautzen du Nafarroako administrazio publikoetan, haien erakunde publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan. 6. artikuluak, hizkuntza plangintzari buruzkoak, zehazten du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko departamentuen hizkuntza plan bat prestatuko dutela. Osasun Departamentuaren I. Hizkuntza Planak ( maiatzaren 10eko 173/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen), 2019ko, 2020ko eta 2021eko ekitaldietan eginen diren ekintzak jasotzen ditu; hori, hala ere, ez da eragozpen izanen ekintzetan egokitzapenak egiteko, baldin eta epe horretan departamentuaren egituran edo eskumenetan aldaketarik gertatzen bada. Egin den planak aukera emanen du ekintzak planaren indarraldian... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Deskribapena:
La Comunidad Foral de Navarra carecía de Plan de Voluntariado, ya que la Estrategia de voluntariado de 2014 no llegó a aprobarse. Por ello, se consideró necesaria la construcción de una herramienta operativa de coordinación interdepartamental que orientase y diese visibilidad  al legislatura desde la perspectiva de que es responsabilidad de las administraciones públicas reconocer y promocionar la implicación ciudadana en el desarrollo social de la comunidad esfuerzo que han realizado los diferentes Departamentos durante esta foral de Navarra, fomentado toda forma de participación social organizada que esté orientada el bien común y el avance hacia una sociedad más igualitaria, más solidaria y m... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Deskribapena:
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus correspondientes metas para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. El  Gobierno de Navarra por Acuerdo de 15 de marzo de 2017 creó la Comisión Interdepartamental para la realización de un informe sobre las políticas, programas y actuaciones del Gobierno de Navarra, de cara a hacer frente a los retos que implica la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta Comisión ha elaborado: - el informe “Alineación de las... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019
Departamentua:
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Deskribapena:
2019-2030 Hiri-erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzaileak, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak sustatu eta zuzendutakoak, Uraren 2000ko Esparru Zuzentarauaren printzipioak hartzen ditu eta Foru Komunitatearen tresna nagusia izango da klima-aldaketaren aurkako eta ur-arloko ekonomia zirkularraren aldeko borrokarako. Halaber, Nafarroak 2030erako duen urari buruzko esparru-estrategia integratu berriaren pilareetako bat da. Lidergoan eta zerbitzu publikoan oinarrituta, hornidura eta saneamendua benetako hiri-proiektu integral bihurtzea planteatzen du planak, kontsumo moderatu eta jasangarriak bideratuz eta ingurumenean ahalik eta inpaktu txikiena eraginez. Beste alde batetik, amaiera eman dio azken hiru hamarkadetan... Irakurri gehiago
Legealdia:
2015-2019

Orriak