Eskumen transferituak, eskuordetuak edo esleituak

Estatuak autonomia erkidegoei edo, Foru Diputazioak eskatuta, berariaz Nafarroari transferitu, eskuordetu edo esleitutako eskumenak.  
 

 
 
Transferentzien prozesua:
 
Berez, transferentzien prozesua baliabide materialen eta giza baliabideen eskualdaketa da, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren arabera Nafarroari dagozkion eskumenak garatzeko.  Kontsulta ditzakezu adostutako transferentziak, jarduketa eremu desberdinen arabera: