Informazio Publikoa estadistikaren bilakaera

Bistaratutako datuak hilero eguneratzen dira; beraz, ebatzitako eskaeren kopurua eta batez besteko denborak informazio berriaren arabera eguneratzen dira, eta eguneratze-datara arte kargatutako datuekin bat datoz.
(Bistaratutako datuek, batzuetan, nolabaiteko atzerapena izan dezakete eguneratzean, orria eraikitzearen lanean ari baita).