Informazio Sindikala

Atal honetan hauei buruzko informazioak aurki ditzakezu:

  • Hauteskunde sindikalen emaitzak. 
  • Foru administrazioaren langileen ordezkaritza organoetako kideak.
  • Negoziazio-mahaiaren eraketa, alegia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren esparruan egindako hauteskunde sindikaletatik eratorritakoena.
- Mahai Orokorra
- Negoziazioko Mahai Sektorialak
- Enpresaz gaindiko Hitzarmen Kolektiboaren Negoziazio Batzordea
  • Sindikatuko liberatuak: zenbat liberatu dauden departamentu eta erakunde publiko bakoitzean, zer sindikatutakoak diren eta liberazio horiek eragiten dituzten kostuak. Erabilitako ordu sindikalen kopurua.

 
 
Hauteskunde Sindikalak
2019(*) 2015(*)

(*)O-NOZeko lan arloan 2016ko uztailean eginiko hauteskundeak barne

 
Negoziazio-mahaiak
2019 2015

 

 
 
Ordezkariza organoak
 

 

 
Sindikatuko liberatuak
2018 2017 2016 2015 2014 2013

 

 
2019/09/26, Osteguna