“Valderrobles II” eguzki-parke fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Sociedad de Explotación fotovoltaica Zeta SLk sustatua, Viana-ko udal-mugartean (Espedientea: 5175-CE

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua