“Los Charros” Eguzki-Planta Fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Abáigar eta Murietako udal-mugarteetan. Espedientearen kodea: 5176-CE. BIGARREN JENDAURREKO INFORMAZIOA

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua