Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana

Espainiako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kokatzen da Europar Batasuneko estatuek Next Generation EU Europarako Suspertze Planeko laguntzak jasotzeko egin dituzten plan nazionalen esparruan.
 
Planak jasotzen ditu, batetik, ia osorik 2021tik 2023ra artean egin beharreko inbertsioen multzo koherente bat, eta, bestetik, gure herrialdearen erronka nagusiei heltzeko egiturazko eta legegintzako erreformak egiteko programa anbiziotsu bat.
 
Espainiako plana egituratzen da zeharkako lau ardatzen  inguruan. Horiek ekonomia osoaren eraldaketa egituratuko dute eta guztiz bat datoz EBren agenda estrategikoekin, 2030 Agendarekin eta Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuekin: trantsizio ekologikoa, eraldaketa digitala, genero-berdintasuna eta gizarte- eta lurralde-kohesioa. Ardatz horiek suspertze-prozesu osoa gidatuko dute, abian jartzen diren egiturazko erreformak eta inbertsioak inspiratuz, azken helburua izanik hazkundea berreskuratzea, enpresen sorrera sustatzea eta enpleguaren sorrera bizkortzea.
 
Lehen ardatzak inbertsio publikoa eta pribatua indartzen ditu ekoizpen-eredua birbideratzeko, honako hauek sustatuz: trantsizio berdea, deskarbonizazioa, energia-efizientzia, energia berriztagarrien hedapena, ekonomiaren elektrifikazioa, energia-biltegiratzearen garapena, ekonomia zirkularra, naturan oinarritutako konponbideak eta sektore ekonomiko guztien erresilientziaren hobekuntza.
 
Bigarren ardatzak, bat etorriz Europako estrategia digitalarekin eta Espainia Digitala 2025 Agendarekin, Espainian trantsizio digital humanista bizkortzeko ibilbide-orria finkatzen du, ekonomia eta gizarte digitalerako beharrezkoak diren azpiegiturak, gaitasunak eta teknologiak sustatuko dituzten inbertsioen eta erreformen bidez. Zeharkako izaera duenez, eraldaketa digitala plan osoan zehar hedatuko da: hiri-agendatik hezkuntzara, nekazaritzatik turismora, industriatik mugikortasunera, administrazio publikoaren modernizaziotik zainketen ekonomia berrira.
 
Hirugarren ardatzak Espainiaren gizarte- eta lurralde-kohesioa sustatzen du, ongizate-estatua eta hezkuntza-sistema indartuz, kalitatezko enplegua bultzatuz, bidezko zerga-sistema ezarriz, eta erronka demografikoari heltzera eta hurrengo belaunaldiei aukerak ematera berariaz bideratutako neurriak hartuz.
 
Laugarren ardatzak genero-berdintasuna du oinarri, batez ere honako hauek lortzera bideratutako zeharkako neurrien bidez: emakumeen enplegu-tasa igotzea, iraupen luzeko zaintza-sistema hobetzea, indartzea eta berrantolatzea, hezkuntza-potentziala eta aukera-berdintasuna handitzea, eta arrakala digitala murriztea.
 
4 ejes del plan de recuperación, transformación y resiliencia
 
Lau ardatz horiek 10 palanka-politikatan eta 30 osagaitan zehazten dira, eta erreformen eta inbertsioen programa garrantzitsua egituratzen dute. Osagai bakoitza erronka edo helburu zehatz batean zentratzen da, eta helburu horiek lortzen edo erronkak gainditzen laguntzen duten erreformak eta inbertsioak barne hartzen ditu, modu koherente eta osagarrian. Horietarako guztietarako, identifikatzen dira tarteko jomugak eta mugarriak, espero diren emaitzak, onuradunen kopurua eta elementu bakoitzaren kostu xehatua.