Urteko Araudia Plana

2016ko urriaren 2an indarra hartu zuen Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, 132. artikuluan ezartzen duenez, Administrazio Publiko bakoitzak araudiaren arloko plan bat jarriko du jendaurrean, hurrengo urtean onesteko aurkeztuko diren lege edo erregelamendu ekimenak jasoko dituena.


“2018rako Urteko Araudi Planak, Nafarroako Gobernuak 2018ko martxoaren  7an hartutako Erabakiaren bidez onetsitakoak, barne hartzen ditu foru lege, foru dekretu eta foru agindurako proiektu guztiak; horien onespena 2018rako aurreikusten da.”
 

Foru Komunitateko 2018rako araudiaren arloko plana, honakoak kontsultatu daitezke esteka hauetan:


 

Esteka hauetan kontsultatu ahal daitezke: