Nafarroako Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren Programa (EGEF Programa), 2021-2027 aldikoa

Batzordeak 2022ko abenduaren 1ean hartutako azken C(2022) 9053 Erabakiaren bidez onetsi da "Nafarroako Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren Programa (EGEF Programa), 2021-2027 aldikoa".

EGEF programak garapen jasangarria du helburu, lurralde estrategietan eta Europar Batasunaren sustapenean oinarrituta, erronka ekonomikoei, ingurumenekoei, klimatikoei, demografikoei eta sozialei aurre egiteko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko (EB) 2021/1058 Erregelamenduan, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzkoan, deskribatzen den bezala.

Nafarroako 2021-2027 EGEF programak honako helburu politiko (HP) hauek jasotzen ditu (lehen aipatutako EE Erregelamenduaren 5. artikuluan definituta):


1. HP: Europa lehiakor eta adimentsuagoa, eraldaketa ekonomiko berritzaileagoa eta adimentsuagoa sustatuz, baita eskualdeetatik informazioaren eta komunikazioaren teknologietarako konektibitatea ere.

2. HP: Europa berdeagoa, karbonotan baxua, karbono emisio garbirik gabeko ekonomia erresiliente bateranzko trantsizioan, energia trantsizio garbia eta bidezkoa sustatzen duena, baita inbertsio berdea eta urdina, ekonomia zirkularra, klima aldaketa arintzea eta horretara egokitzea ere, arriskuen prebentzioa eta kudeaketa eta hiri mugikortasun jasangarria sustatuta betiere.

Fitxa

Legealdia: 
2019-2023
Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Unitate arduraduna: 
Nazioarteko Proiekzioaren Zerbitzua
Tipo: 
Programa
Data azken gaurkotzea: 
2022/12/22, Osteguna