Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoa - Ekintzak

2021-2021 aldirako Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoa 2021eko abenduaren 29an onartu zen Nafarroako Gobernuaren erabakiaren bidez. Nafarroa demokratiko, plural eta askotariko batean berdintasunean eta askatasunean oinarritutako bizikidetza eraikitzeko helburu orokorrarekin sortu zen Plan hau.
 
Planak kontuan hartzen ditu Nafarroako bizikidetzaren egungo errealitatea baldintzatzen duten egiturazko esparruaren elementu nagusiak, eta, bestalde, pertsonen, gizarte-taldeen eta erakundeen artean sortzen diren tentsio eta harreman nagusiak. Bizikidetza hobetzeko komunitate gisa sortu beharko genituzkeen korapilo nagusiak identifikatzeko, laguntza eta erreferentzia paregabea izan dira Plana egiteko prozesuan parte hartu duten pertsona, erakunde sozial, kultural, politiko eta ekonomiko, unibertsitate-erakunde eta instituzio guztiek egindako ekarpenak, haien informazioak eta ikuspuntuak partekatu nahi izan baitituzte.
 
Planaren egitura sei ardatz estrategiko nagusiren inguruan egituratzen da, eta ardatz horiek, aldi berean, 29 helburu espezifiko eta 97 ekintza biltzen dituzte. Plangintza horren bidez, bizikidetzaren helburuetara bideratzen diren baliabideen administrazioa hobetzea lortu nahi da, Gobernuaren ekintza harmonizatuz eta koordinatuz, dauden programak gizarte-ekimen berriekin osatuz eta emaitzak optimizatuz.
 
Ardatz estrategikoak honako hauek dira:

1.  ardatza.    Giza Eskubideak aplikatzea
2.  ardatza.    Aniztasunean elkarrekin bizitzea.
3.  ardatza.    Terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimen eskubideak.
4.  ardatza.    Oroimen kritiko eta inklusiboa eraikitzea, indarkeria bidegabea izan zela eta ez zela inoiz gertatu behar aitortzeko.
5.  ardatza.    Bizikidetzarako heztea.
6.  ardatza.    Bizikidetzarako erreferente diren erakundeak.

Planak 2021-2024 aldirako denbora-tartea ezartzen du eta 18.320.500 euroko aurrekontua du.

Nafarroako Bizikidetzaren I. Plan Estrategikoaren Kudeaketa-sistema, Ebaluazioa eta jarraipena.

Fitxa

Legealdia: 
2019-2023
Departamentua: 
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Unitate arduraduna: 
Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zerbitzua
Tipo: 
Plana
Data azken gaurkotzea: 
2022/01/13, Osteguna