Urteko Partaidetza Programa 2018

Konstituzioaren 9.2 eta 105. artikuluen eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 31ko 40/2005 Legearen 3.1 c) artikuluaren barnean parte-hartzea sartuta dago Administrazio Publikoen jarduteko printzipio orokor gisa.

Jarduketa esparru horretan, 2017ko ekainaren 21eko Erabakiaren bidez, Nafarroako Gobernuak “Nafarroan Herritarren Parte-hartzea Sustatzeko 2017-2019 Plana” onetsi du. Plan horren 2.1.2 helburuan urteroko konpromisoa jasotzen da, partaidetzako urteroko programa Gobernuaren erabakiaren bidez (ireki dokumentu hori ReadSpeaker docReader erabiliz) onesteko, txosten bat aurkeztu ondoren eta Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako kontseilariak proposatuta.

Fitxa

Legealdia: 
2015-2019
Departamentua: 
Nafarroako Gobernua
Tipo: 
Plana
Data azken gaurkotzea: 
2021/07/01, Osteguna