3/2021 Foru Lege-Dekretua, martxoaren 31koa, zeinaren bidez ezartzen baita denbora-egozpena, PFEZean, ABEEEengatik jasotako prestazioen erregularizazioari dagokiona, eta aldatzen baita OEetaEJDZaren testu bategina