Legeak

Administrazio Publikoen Open Data proiektuak zuzentzen dituen egungo legeria hau da:

 

Europar Batasunaren esparruan

 • 2003/98/CE zuzentaraua, Sektore publikoaren informazioa berriz erabiltzeari buruzkoa.
 • 2013/37/UE, Sektore publikoaren informazioa berriz erabiltzeari buruzko 2003/98/EK Zuzentaraua aldatzen duena.
 • Liburu Berdea: sektore publikoaren informazioa Informazioaren Gizartean.

 

Estatu esparrua

 • Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa
 • 18/2015 Legea, uztailaren 9koa, Sektore publikoaren informazio berriz erabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legea aldatzen duena.
 • 37/2007 Legea, azaroaren 16koa, sektore publikoaren informazioa berriz erabiltzeari buruzkoa
 • 11/2007, Legea, ekainaren 22koa, Herritarrak Zerbitzu Publikoetara Bide Elektronikoz Sartzeari buruzkoa
 • 56/2007, Legea, abenduaren 28koa, Informazioaren Gizartea Sustatzeko Neurriei buruzkoa
 • 27/2006, Legea, uztailaren 18koa, ingurumen arloan informazioa eskuratzeko, herritarrek parte hartzeko eta justiziarako irispidea izateko eskubideak arautzen dituena (2003/4/EK eta 2003/35/EK barne hartuta)
 • 30/1992, Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa
 • 8/1989, Legea, apirilaren 13koa, Tasa eta Prezio publikoei buruzkoa
 • 1720/2007, Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Erregelamendua onesten duena
 • 1495/2011, Errege Dekretua, urriaren 24koa, Sektore publikoaren informazio berriz erabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legea garatzen duena
 • 1/1996, Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 12koa, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testua onesten duena
 • Aport proiektua
 • ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidad)

 

Autonomia erkidegoen esparrua

 • 11/2007, Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan Administrazio Elektronikoa ezartzeari buruzkoa
 • 11/2012, Foru Legea, ekainaren 21ekoa, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzkoa