Energia Gara Nafarroa kooperatibaren análisia - Analisis de la cooperativa Energia Gara Nafarroa

Parte-hartze prozesua: 
2030erako Energia Plana
Testua: 

Energia Gara Nafarroa kooperatibak, 2030 urtera begira Nafarroako Energia Planaren inguruan egin beharreko eztabaida publikoari ekarpen bat egin nahian, erantsitako dokumentuaren bitartez zenbait gogoeta aurkezten ditu.

La cooperativa Energia Gara Nafarroa con el fin de realizar un análisis para el debate público necesario en torno al Plan Energético de Navarra horizonte 2030, presenta mediante el documento adjunto varias reflexiones.