Araudia egin aurreko jendeaurreko kontsulta

Lege edo erregelamendu baten proiektu edo aurreproiektu baten prestaketan jendearen parte-hartzea errazteko, hura egin aurretik jendaurreko kontsulta bat garatuko da, gune honen bitartez, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektu eta erakunde adierazgarrienek iritzia eman dezaten alderdi hauei buruz:
a. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
b. Onespenaren beharra eta egokiera.
c. Arauaren helburuak.
d. Balizko konponbide alternatiboak, erregulaziokoak eta erregulaziokoak ez direnak.

IZENBURUA Argitalpen data Kontsultaren hasiera Kontsultaren amaiera Kontsultaren
Consulta Pública Previa a la elaboración del Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario 2020-09-25 2020-09-25 2020-10-16 Aktiboa
Consulta pública previa de la propuesta de elaboración del Decreto Foral por el que se desarrolla la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra 2020-09-08 2020-09-08 2020-10-01 Aktiboa
Consulta pública para la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 86/2018, de 24 de octubre, por el que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de la C Foral de Navarra 2020-09-04 2020-09-04 2020-10-01 Aktiboa
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitaterako Doako Laguntza Juridikoaren Erregelamendua onesten duen Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa 2020-08-24 2020-08-24 2020-09-18 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, honako foru dekretu honen eranskina aldatzeko foru aginduari buruzkoa: 80/2019 Foru Dekretua, uztailaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea berrantolatzen duena 2020-08-16 2020-08-17 2020-09-04 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, foru agindu hau aldatzeko proiektuari buruzkoa: 26/2012 Foru Agindua, martxoaren 20koa, Euskara (Nafarroa) irakaskuntza espezialitatea ezartzen duena 2020-08-14 2020-08-14 2020-09-03 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Justizia Kontseilua sortzen duen Foru Dekretuaren proiektuari buruzkoa 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-25 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, honako foru dekretu hau eguneratzeko proiektuari buruzkoa: Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren mendekoa den Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa sortu zuen Foru Dekretua 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-21 Itxita
Consulta pública previa sobre el uso de fitosanitarios a base de prosulfocarb para el año 2020 2020-07-29 2020-07-29 2020-08-18 Itxita
Consulta pública previa sobre el Decreto Foral que actualiza el catálogo de montes de utilidad pública de Navarra 2020-07-16 2020-07-16 2020-08-14 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitatean ikasleak ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan onartzeko foru dekretu berriaren oinarrizko alderdiak garatuko dituen foru agindu proiektu bat egiteko 2020-07-14 2020-07-14 2020-08-07 Itxita
Consulta pública previa sobre la elaboración de una nueva Ley Foral del Consejo Navarro de Medio Ambiente 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-31 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileek zerbitzua telelanaren bidez ematea arautzen duen Foru Dekretuaren proiektua prestatu aurrekoa 2020-06-23 2020-06-23 2020-07-15 Itxita
Consulta pública previa sobre las nuevas unidades de trabajo agrario y renta agraria 2020-06-10 2020-06-10 2020-07-01 Itxita
Kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria aldatu eta eguneratzeari buruzko apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legea garatzen duen Foru Dekretu proiektua egin aurrekoa 2020-05-29 2020-06-01 2020-06-26 Itxita
Nafarroako Parte-hartze Demokratikoari buruzko 12/2019 Foru Legea, martxoaren 22koa, garatzen duen Foru Dekretu proiektua egin aurreko kontsulta publikoa 2020-02-17 2020-02-17 2020-06-24 Itxita
Hezkuntza eskubidea bermatzen duten ikasleen onarpena, berdintasunerako eskubidea eta gurasoek edo tutoreek ikastetxea aukeratzeko askatasuna bermatuko duten Foru Dekretua egin aurretik kontsulta publikoa 2020-02-25 2020-06-01 2020-06-19 Itxita
Consulta Pública Previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 2020-06-30 2020-03-12 2020-06-18 Itxita
Consulta pública previa que regula las ayudas a las actividades de formación profesional y adquisición de competencias para el periodo 2016-2020 2020-03-02 2020-03-02 2020-06-05 Itxita
Consulta pública para la elaboración Proyecto de Decreto Foral por el que se regula el procedimiento para la suscripción de convenios singulares de vinculación en el ámbito sociosanitario 2020-02-13 2020-02-13 2020-03-04 Itxita
Consulta pública previa sobre la modificación de la Orden Foral que regula las ayudas agroambientales y clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11) 2020-02-12 2020-02-12 2020-03-03 Itxita
Consulta pública para la elaboración de Decreto Foral por el que regulan los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en los centros sociosanitarios de la Comunidad Foral de Navarra 2020-01-30 2020-01-30 2020-03-01 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral sobre la creación de un órgano consultivo en materia forestal 2020-02-10 2020-02-10 2020-02-28 Itxita
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa, Nafarroan kirol arloko lanbideak gauzatzeko lehen sorospenetako prestakuntza egiaztatzea arautuko duen Foru Dekreturako Proiektua prestatzeko 2020-02-05 2020-02-05 2020-02-25 Itxita
Consulta pública previa sobre modificación de la Orden Foral 98/2015, de ayudas a la conservación de recursos genéticos ganaderos mediante el apoyo a las asociaciones de criadores de ganado 2020-02-03 2020-02-03 2020-02-25 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa,IKKS 2020 Araua onartzen duen Foru Aginduaren proiektuari buruzkoa.Arau horrek arautzen ditu unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan kalitatea kudeatzeko sistemak garatu, ezarri eta aitortzeko betekizunak 2020-01-23 2020-01-24 2020-02-13 Itxita
Consulta pública para la elaboración del proyecto de modificación del decreto foral por el que se modifica el decreto foral 297/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de sanidad mortuoria 2020-01-22 2020-01-30 2020-02-13 Itxita
Consulta pública previa sobre el plan regulador de la región ciprinícola de Navarra. 2020-01-14 2020-01-13 2020-02-02 Itxita
Consulta pública previa sobre el plan regulador de la región salmonícola de Navarra. 2020-01-13 2020-01-13 2020-02-02 Itxita
Consulta pública previa sobre control de especies cinegéticas que causan perjuicios importantes. 2020-01-13 2020-01-13 2020-02-02 Itxita
Consulta pública previa sobre la recuperación del cangrejo autóctono y gestión de los cangrejos exóticos. 2020-01-13 2020-01-13 2020-02-01 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa foru agindu bat prestatzeko, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onesten dituena 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-28 Itxita
Consulta pública previa sobre la ejecución de programas de vigilancia y erradicación de determinadas enfermedades en animales 2019-12-31 2019-12-31 2020-01-24 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzen dituen Foru Dekretu proiektuari buruzkoa 2019-12-19 2019-12-20 2020-01-20 Itxita
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa, Nafarroako Kirolaren Erregistroa Arautuko duen Foru Dekreturako Proiektua prestatzeko 2019-11-15 2019-11-15 2019-12-20 Itxita

Orriak