Planak eta Programak

Herritarrak deitzen dira politika publikoen plangintzan, diseinuan, garapenean eta ebaluazioan ezagutzatik abiatuta parte hartu eta lagundu dezaten eta inplika daitezen.

Atal honen bidez, herritarren parte-hartzea izan dezaketen plan eta programen proposamen guztiak ikus daitezke. Horietako bakoitzean, planteatutako proposamena ikusten ahalko da, baita prozeduraren behin betiko emaitza ere, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 13 eta 19. 2 p) artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Halaber, proposamen bakoitzean zehazten da zein diren formatua, epea eta bidea herritarren parte-hartzea benetan gauzatzeko.

Departamentua:
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Información pública previa a la declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial y la aprobación de los Planes de Acción de Ruido, en el ámbito territorial del Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, correspondiente a la tercera fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
Parte-hartze prozesua:
Aktiboa
Departamentua:
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Nafarroako Gobernuak bere gain hartu nahi du bizikidetzari dagokionez daukan erantzukizuna, lehentasunezko helburutzat baitauka kalitatezko bizikidetza bat lortzea. “Bizikidetza, berdintasuna, berrikuntza eta aurrerapena oinarri dituen legealdi baterako programa-akordioak” espresuki jasotzen du jarduera-proposamen hau: “Bizikidetzaren, Memoriaren eta Giza Eskubideen Plan Estrategiko bat garatzea, ahalik eta adostasun handiena bilduko duena eta gai horietan jarraitu beharreko ildo estrategikoak erakutsiko dituena”.   Nafarroako Gobernuaren xede irmoa da gure...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
SITNAren  2020-2023rako Plan Estrategikoak nahi du parametro hauen arabera bideratu Sistema: • Datu eta zerbitzu irekiak azpiegitura gisa. • Elkarreragingarritasuna unibertsalizazio eta sarbide berme gisa. • «Sistema» zerbitzu publiko gisa. • Gobernantza zuzenaren eta gardentasunaren ardatz eta euskarri izatea Nafarroako administrazio publikoetan. • Herritarrak izatea helburu, lehentasuna emanez larrialdi zerbitzuei, ekintzailetza babesteari eta lehiakortasuna hobetzeari. • ...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Presentación de la Estrategia marco integrada del agua de Navarra 2030.
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
La Infraestructura Verde nace bajo el marco de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones de 2013, donde Europa sienta las bases de la Infraestructura Verde. Su objetivo es RECONOCER Y PONER EN VALOR LOS BENEFICIOS QUE APORTA LA NATURALEZA y en los que la sociedad humana se apoya: alimentos, materiales, agua limpia, aire puro, regulación climática, prevención de inundaciones, polinización y lugares de recreo. Esos beneficios, denominados...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
El Plan de Vivienda es un plan a largo plazo: vigencia para 10 años, porque los instrumentos de políticas de vivienda (o alguno de ellos, al menos) son costosos en el tiempo. No obstante, está previsto realizar evaluaciones que sean susceptibles de introducir modificaciones a medio plazo (4-5 años)   El nuevo Plan de Vivienda cuenta con seis ejes principales, treinta y dos líneas de actuación y 139 acciones concretas a desarrollar en los próximos años.   Los ejes uno, dos y tres, van dirigidos a contar con un parque...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Plan honekin ingurugiro kalitatea mantendu da hobetu nahiean, Nafarroako baliabide naturalak babestuz eta hauen erabilera eraginkorra bultzatuz, jasangarritasun gehiago eskuratzeko Samos, Nafarroako Espezializazio adimentsuaren estrategiaren (S3) betebeharrean aintzinerako pausoak eman nahi dira.Eraginkortasun energetikoa (energia kontsumoaren murriztea) eta berotegi efektuan eragina duten erabateko gasen emisioen gutxitzea du helburu. Aldi berean estrategia honetan definitutako lehiakortasun faktoreak indartu nahi dira: azpiegiturak (energia, konexio ahalmena pertsona eta merkantzien...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Garapenaren aldeko lankidetzari buruzko martxoaren 9ko 5/2001 Foru Legeak ezartzen du Nafarroako Gobernuak onetsiko dituela garapenerako lankidetzaren lehentasunak eta helburuak definituko dituzten urte anitzeko plan zuzentzaileak. Agindu horren arabera onetsi ziren bi plan zuzentzaile (2007-2018 aldia hartu dutenak). Hori horrela, bidezkoa da programazio ziklo berri bat egitea, 2019-2022 aldia hartzeko. Nafarroako Gobernua, sentikorra denez historikoki eta egituraz pobreturiko herri eta herrialdeetako jenderik ahulenarekiko Nafarroako gizarteak adierazten duen elkartasunarekin,...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Osasun Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
El sistema sanitario clásicamente se ha ordenado en función de los servicios que se prestan a la ciudadanía. El elemento ordenador principal ha sido el quehacer profesional y la secuencia de especialidades que atienden a cada perfil de pacientes en función de su grado de complejidad u otras variables. Esta situación ha generado una percepción en ocasiones de falta de organización, bolsas de ineficiencia o de una organización al servicio de sus profesionales más que al servicio de sus pacientes. En los últimos años...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Hezkuntza Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Lanbide Heziketa Garatzeko Europako Zentroko (LHGEZ) datuen arabera, 2020rako prospektibak erakusten du gero eta gehiagotan eskatzen ari direla langile kualifikatuak eta kualifikazio gutxiko langileen beharra, berriz, murriztu dela. Beraz, beharrezkoa da biztanleria aktiboari kualifikazioa ematea, kalitatezko enpleguak lor ditzaten eta, bide batez, ekoizteko eta zerbitzuak emateko sistemaren beharrei erantzutea. Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiak (S3) industria eta zerbitzuak handitzea sustatzen du, Lanbide Heziketa, bere arlo guztietan eta bizitza osoan zehar, estrategiaren...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Actualmente, la internacionalización de las empresas constituye uno de los motores del crecimiento económico y de generación de empleo en la economía navarra. La Comunidad foral, tradicionalmente una economía abierta, exportó en 2016 por valor de 8.338 millones de euros y contó con 2.579 empresas exportadoras, de las cuales 888 fueron exportadoras regulares. Cabe destacar que cinco mercados coparon el 52% de las ventas totales: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Turquía, alcanzando Francia y Alemania 1/3 de las ventas totales Con estos datos y un entorno internacional altamente...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
La industria constituye la columna vertebral del desarrollo económico global. Hoy en día continúa constituyendo un importante reto para las economías a nivel mundial. Se trata de un sector muy amplio y diverso en el que cada vez más, coexisten actividades de fabricación y lo que se denominan servicios industriales y para el que se atisban importantes oportunidades de impulso y fortalecimiento derivadas de las nuevas tendencias socioeconómicas y de consumo a nivel internacional. El sector industrial en Navarra tiene un peso relativo muy significativo. Según datos publicados por el IEN el...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Kultura, Kirol eta Gazteriako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Programa-akordioak, Kulturaren arloan, honako hauek egin behar direla dio: “Aniztasunean eta lidergo partekatuan oinarritutako parte-hartzearen alde egitea, argi egin ere, eta Kulturaren Nafarroako Kontseilua sortzea –kulturaren esparruko eremu eta sentsibilitate guztiek hartuko dute parte Kontseiluan, eta guztiek izanen dute ordezkaritza–; besteak beste, kultura-plan estrategiko bat egiteko, Kontseiluak berak diagnostikatzen dituen egoeraren eta beharren arabera”. Ildo horretatik, Nafarroako Gobernuko Kultura, Kirol eta Gazteria Departamentuko Vianako Printzea...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
De acuerdo con el artículo 28. d) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se publican las fichas presentadas  para su aprobación dentro de los Planes Territoriales de Infraestructuras, o bien de las modificaciones de los mismos, regulados en la Ley Foral 10/2002 para la ordenación de las estaciones base de telecomunicación.  
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
El sistema de transporte público interurbano por carretera es la respuesta del Gobierno de Navarra a las necesidades de movilidad de la población, un elemento básico para la cohesión territorial y para el acceso de los ciudadanos a los servicios esenciales. Afrontamos ahora la renovación de las concesiones, y ésta es una oportunidad única para mejorar los servicios actuales. El resultado debe ser un sistema de transporte público que responda a las necesidades de los ciudadanos, que sea accesible y eficiente desde el punto de...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
REVISAR LAS ZONAS VULNERABLES A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS POR NITRATOS PROCEDENTES DE FUENTES AGRARIAS Y MODIFICAR EL PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA EL PERIODO 2018-2021
Parte-hartze prozesua:
Aktiboa