Aireko linea elektrikoa, 20 kV-ekoa, zirkuitu bakunean, goi tentsioko aireko bi linea hauek lotzeko: “Elo-Ibargoiti 3. zirk.” eta “Venta Judas-Loiti 1. zirk.”