Aurreproiektua 13,2 KV-eko aireko linearen bi hauen arteko tarterako: “Zangoza-Oibar” eta “Zangoza-Kaseda