Aldez aurreko kontsulta publikoa, foru agindu hau aldatzeko proiektuari buruzkoa: 26/2012 Foru Agindua, martxoaren 20koa, Euskara (Nafarroa) irakaskuntza espezialitatea ezartzen duena