Aldez aurreko kontsulta publikoa, honako foru dekretu honen eranskina aldatzeko foru aginduari buruzkoa: 80/2019 Foru Dekretua, uztailaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea berrantolatzen duena