Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzaren hezkuntza ebaluazioaren esparru orokorra arautzen duen Foru Aginduaren proiektua prestatzeko