Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitaterako Doako Laguntza Juridikoaren Erregelamendua onesten duen Foru Dekretuaren Proiektuari buruzkoa