Aldez aurreko kontsulta publikoa, Taxiari buruzko uztailaren 6ko 9/2005 Foru Legearen Aldaketa

Herri Lan Zuzendaritza Nagusia