Aldez aurreko kontsulta publikoa, udalen hirigintza-planeamendua prestatzeko diru laguntzak arautuko dituen foru dekreturako proiektua prestatzeko