Aldez aurreko kontsulta publikoa,IKKS 2020 Araua onartzen duen Foru Aginduaren proiektuari buruzkoa.Arau horrek arautzen ditu unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan kalitatea kudeatzeko sistemak garatu, ezarri eta aitortzeko betekizunak