Onura publikoa berariaz aitorpena: Jenáriz, Linte Fase I, San Marcos II haize parkeak, eta beren ebakuazio-azpiegurak (“SET Olite” eta 132 kV-eko linea elektrikoa “SET Olite” azpiestaziora). 1165-CE, 1166-1-CE, 1167-CE, SAT11109 eta SAT11110 espedienteak

Garapen Ekonomiko eta Enpresariala