Foru-agindu hau aldatzeko den foru-aginduaren proiektua prestatu aurrekoa: 161/2001 Foru Agindua, apirilaren 25ekoa, arautzen dituena B mailako irakasle finkoen lanbide prestakuntza eta hobekuntza A mailako lanpostuetarako