Foru Dekretuaren proiektua, Nafarroako herriguneen izen elebidun ofizialak erabiltzeko eta grafikoki adierazteko irizpideak arautzen dituena