Foru dekretuaren proiektua, zeinaren bidez aldatzen baita uztailaren 17ko 50/2006 Foru Dekretua, zeinak arautzen baitu Nafarroako Zerga Ogasunaren esparruan bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoen erabilera

Ogasuneko eta Finantza Politikako Departamentua