Foru Dekretuaren Proiektua, zeinaren bidez sortu baitzen Nafarroako Foru Komunitateko Berme eta Ebaluazio Batzordea eta osasun profesionalen kontzientzia eragozleen erregistroa (eutanasia arautzen duen martxoaren 24ko 3/2021 Lege Organikoa)