Hiri-erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzailea

Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua