“Joluga” haize-parkea Eslaba, Ezporogi, Zare, Leatxe, Oibar eta Irunberriko udal-mugarteetan (1174-CE). BIGARREN INFORMAZIO PUBLIKOA

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua