“Vientos del Cierzo” haize-parkea eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Enel Green Power España, SLUk sustatua, Cascante, Cintruénigo, Corella eta Tuterako udal-mugarteetan (Espedientea: 1224-CE). BIGARREN INFORMAZIO PUBLIKOA

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua