“Los Charros” eguzki-parke fotovoltaikoa eta haren ebakuazio-azpiegiturak, Sociedad de Explotación Fotovoltaica Zeta, SLk sustatua, Abáigar, Murieta y Ocoko udal-mugarteetan (Espedientea: 5176-CE)

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua