Erankunde publikoen aurrekontuak

Nagusiki Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren partaidetza duten ente publikoen, sozietate publikoen, fundazio publikoen eta partzuergoen aurrekontuak (Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 22.1.a.g), artikulua.)