Egitura eta Organigrama 2015-2019

 

Jarraian kontsulta dezakezu Nafarroako Foru Administrazioaren egitura organikoa, hori osatzen duten departamentuetako bakoitzaren organigrama eta eginkizunak (dagozkien egiturari buruzko foru dekretuen bidez esleituak).
 

 
 
 Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioen departamentuen egitura
Lehendakariaren 8/2015 Foru Dekretua, uztailaren 22koa
 
Departamentuak Zereginak eta Organigrama Kide anitzeko organoak
 
Garapen Ekonomikoa Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Eskubide Sozialak Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Ogasuna eta Finantza Politika  Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Lehendakaritza, Funtzio Publikoa, Barnea eta Justizia Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanak Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Hezkuntza Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Osasuna Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Kultura, Kirola eta Gazteria Zereginak Organigrama Dietas y comisiones
Landa Garapena, Ingurumena eta Toki Administrazioa Zereginak Organigrama Dietas y comisiones