Dirulaguntza Eroski, S .Coop. sozietateari, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza ekintzak egiteko, betiere 2020an kontratatzeko konpromisoa atxikia badute.

Eskubide Sozialetako Departamentua. Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Lanbide Gaitasunak Garatzeko Zerbitzua.

Xedea: 

Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzetarako finantzazioa.

Onuraduna: 
Eroski, S .Coop.
Deialdia: 
4079E/2019 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez honako dirulaguntza honen deialdia onesten baita 2020rako: “Prestakuntza ekintzak, kontratatzeko konpromisoa atxikita dutenak”. 2020ko 16. NAO, urtarrilaren 24koa.
Emateko ebazpena: 
674E/2020 EBAZPENA, martxoaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, kontratatzeko konpromisoagatik dirulaguntza ematen diona Eroski S.Coop. sozietateari.
Esleitutako zenbatekoa: 
38 400.00